czwartek, 9 grudnia 2010

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia MyCork


4-go grudnia 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia MyCork. W czasie walnego zgromadzenia członkowie podsumowali działalność stowarzyszenia w kończącym się roku 2010 oraz określili najważniejsze cele, plan działań oraz budżet na rok 2011.
Podczas obrad dokonano zmian w statucie Stowarzyszenia MyCork, które mają na celu poprawienie funkcjonowania organizacji.
Omówiono także zbliżające się projekty stowarzyszenia, a w szczególności organizacji XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Zdjęcia: Agnieszka Chwaja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz