piątek, 22 stycznia 2010

Unity in Diversity

W piątkowy wieczór, 22 stycznia b.r., Cork’s City Hall szczelnie wypełnili przedstawiciele różnych wyznań: chrześcijańskiego, muzułmańskiego, żydowskiego, hinduskiego, buddyjskiego i Baha'i. Byli tam obecni także przedstawiciele Stowarzyszenia MyCork.

Zebrał ich tam integracyjny program nazwany: 'Jedność w Różnorodności' ('Unity in Diversity'). Impreza była częścią programu: 'Łączenie Społeczności, program integracji 2008-2011' (Connecting Communities, Cork City Integration Strategy 2008 – 2011”), który ma na celu zapobieganie dyskryminacji oraz promocję integracji w naszym wielokulturowym mieście, w którym wszyscy mają takie same prawa i powinni się cieszyć takim samym szacunkiem, będąc tak samo cenionymi i pełnoprawnymi mieszkańcami.

/Na zdjęciu: przemawia Prezydent Irlandii Pani Mary McAleese/

Podniosłości temu spotkaniu nadała nie tylko waga problemu, ale także obecność Pani Prezydent Irlandii Mary McAleese. Impreza miała na celu połączenie się we wspólnej modlitwie i wartościach bez względu na wyznanie czy pochodzenie uczestników . Z założenia spotkanie było promocją zaangażowania w prace na rzecz integracji oraz szacunku do rożnych kultur i wyznań oraz rozpowszechnianie idei równości. Spotkanie podejmowało temat pokoju, sprawiedliwości, szacunku, jedności i zrozumienia.

Pani Prezydent wygłosiła naprawdę poruszające przemówienie na temat równości nas wszystkich: mieszkańców Irlandii. Następnie wszyscy uczestnicy połączyli się w modlitwach pochodzących z różnych wyznań z różnych części świata. Wznoszonym modlitwom towarzyszyło zapalanie symbolicznych świec. Na zakończenie pierwszej modlitwy Pani Prezydent zapaliła pierwszą świeczkę. Po kilku chwilach paliło się już wszystkie sześć świeczek. Wszyscy uczestnicy dostali przy wejściu małą świeczkę, więc w kilka minut cała sala, dzieląc się tym symbolicznym ogniem, trzymała go w swoich dłoniach. Stworzyło to naprawdę wręcz magiczną atmosferę…

Tekst i foto: Maria Rippel

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz