sobota, 10 listopada 2007

Spotkanie informacyjne: "Praca w Irlandii w pytaniach i odpowiedziach"

W sobotę, 10 listopada 2007 r. w St. John College członkowie Stowarzyszenia MyCork zorganizowali spotkanie informacyjne "Praca w Irlandii w pytaniach i odpowiedziach".


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:
- związków zawodowych SIPTU
- Citizens Information Centres
- oraz inspektor pracy

Anglojęzyczne prelekcje były tłumaczone na język polski.